"Správné pochopení karate a jeho správné použití je karate do.
 Ten, kdo opravdu trénuje toto do a skutečně chápe karate do, se nikdy nenechá snadno vtáhnout do boje"

                                                                                                                                                     - Gichin Funakoshi -
                                                                                                                                    otec moderního karate a zakladatel stylu Shotokan
                                                                                                 
                       


Zaměřujeme se zejména na děti a mládež, ale ani dospělí nejsou výjimkou. Cílem cvičení je získat dovednost v tomto bojovém umění i naučit se základům sebeobrany, rozvinout celkovou fyzickou připravenost a odolnost.V našem oddíle cvičíme sportovní karate za pomoci jednoho z nejrozšířenějších stylů karate, a tím je Shotokan. Vyznačuje se dlouhými, hlubokými a stabilními postoji, velmi rychlými pohyby, přímočarými bleskovými údery, kopy i bloky. Pro Shotokan je čistota techniky nejdůležitější a proto je každá technika rozvíjena do maxima bez složitých způsobů obrany. 

Dbáme na celkově vyvážený tělesný rozvoj bez fyzického přetěžování jednotlivých svalových partií. Do tréninkových hodin jsou tak zařazovány techniky pádů, cviky na vylepšení rovnováhy a pohyblivosti, ohebnosti apod. Tréninkový čas je rozvržen tak, aby se cvičící dostatečně uvolnili (např. formou her), zlepšili svojí fyzičku a při následném cvičení technik (a i při sportování v běžném životě) se tak eliminovala možnost jakékoli zranění - natažený sval, poškozený úpon a jiné. 

Důraz klademe i na disciplínu a pevný řád, dodržování hierarchie a respekt k trenérům i vyšším technickým stupňům, ale i na jednotnost týmového ducha a nerozdílnost se všemi bez povyšování druhých. 

Karate do má jednu z nejdelších historií na světě a jeho filozofii je nevyvolávat konflikty, chovat se přátelsky, ctít zásady a pravidla, neútočit první a v případě napadení se vždy nejprve pokusit ukončit spor smírem. I z tohoto důvodu se karate do nenazývá bojovým sportem, ale bojovým uměním. Tato filozofie zprvu může být těžší k pochopení pro všechny cvičící, zejména pro děti, nicméně jsou jim od prvopočátku vštěpovány zásady fair play chování a etiky, takže časem vše chápou jako nedílnou a správnou součást života. A i když na trénincích platí přísná pravidla, je to nejlepší a léty ověřený způsob, jak je naučit co nejvíce, vštípit do paměti smysl pro zodpovědnost a správné chování a v neposlední řadě zajistit neustálou pozornost. 

Jsme členy: